Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

Бүсийн хамтын ажиллагаа /фото
Химийн багш М.Дэлгэрнаран
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл