Цэс

Сургуулийн захирал А.Сэндмаа /видео/
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиадыг нээж хэлсэн үг.
Математикийн ахмад багш Ж.Жавзмаа /видео/
Улз сав нутгийн математикийн XXVI олимпиадын дүнгийн хурал дээр хэлсэн үг
XXVI олимпиадын дүн
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиад 2017 оны 9 сарын 22-24-ний өдрүүдэд Цагаан-Овоо сумын сургууль дээр математикийн ахмад багш АБТА [...]
УЛЗ САВ НУТГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХХVI ОЛИМПИАДЫН ДҮН
2017 оны 9 сарын 22-23ны өдрүүдэд уламжлалт Улз сав нутгийн математикийн 26-р олимпиадыг Цагаан-Овоо сумын ЕБС амжилттай зохион явууллаа. Тус олимпиадыг [...]
Улз сав нутгийн математикийн XVII олимпиад
Улз сав нутгийн математикийн гуравдугаар олимпиад
‘Гамшгийн эрсдлийг бууруулах’ сургалтыг багш ажилчид, төрийн байгууллагын төлөөллүүдэд зохион байгууллаа.
Түгээн дэлгэрүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиадын удирдамж
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиадыг Цагаан-Овоо сумын сургууль дээр математикийн ахмад багш АБТА Ж.Жавзмаагийн нэрэмжит болгон 2017 оны 09 [...]
Дотоод журам
Байгууллагын дотоод журам Үлгэрчилсэн дүрэм Заах аргын нэгдлийн ажиллах журам Жижүүр багшийн журам Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам Анги удирдсан [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Захирал- Алтангэрэлийн Сэндмаа, РД: ТК79022308, утас:96605661 Ахлах ангийн менежер– Бүтийн Төмөрчөдөр, РД: ЖЛ84053116, утас: 90170555 Бага ангийн [...]