Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа /фото
Химийн багш М.Дэлгэрнаран
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл
Физикийн 20 дугаар олимпиадын нээлт
Сургуулийн захирал А.Сэндмаа /видео/
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиадыг нээж хэлсэн үг.
Математикийн ахмад багш Ж.Жавзмаа /видео/
Улз сав нутгийн математикийн XXVI олимпиадын дүнгийн хурал дээр хэлсэн үг
XXVI олимпиадын дүн
Улз сав нутгийн математикийн 26 дугаар олимпиад 2017 оны 9 сарын 22-24-ний өдрүүдэд Цагаан-Овоо сумын сургууль дээр математикийн ахмад багш АБТА [...]
УЛЗ САВ НУТГИЙН МАТЕМАТИКИЙН ХХVI ОЛИМПИАДЫН ДҮН
2017 оны 9 сарын 22-23ны өдрүүдэд уламжлалт Улз сав нутгийн математикийн 26-р олимпиадыг Цагаан-Овоо сумын ЕБС амжилттай зохион явууллаа. Тус олимпиадыг [...]
Улз сав нутгийн математикийн XVII олимпиад
Улз сав нутгийн математикийн гуравдугаар олимпиад
‘Гамшгийн эрсдлийг бууруулах’ сургалтыг багш ажилчид, төрийн байгууллагын төлөөллүүдэд зохион байгууллаа.
Түгээн дэлгэрүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа. cialis generique